W miarę rozwoju firmy, każdy przedsiębiorca staje przed koniecznością zdjęcia ze swoich barków kwestii rachunkowości, usystematyzowania obsługi księgowości oraz wydzielenia tego obszaru z podstawowej działalności firmy (lub swojego zakresu obowiązków w firmie ;)).

Tutaj jednak pojawia się kolejne drzewko decyzyjne: z jakiej formy księgowości dla firmy skorzystać?

Samodzielna księgowa – wady i zalety tego rozwiązania

Spór toczy się głównie między zatrudnieniem samodzielnego księgowego/samodzielnej księgowej, a skorzystaniem z usług biura rachunkowego. Przyjrzyjmy się nieco wadom i zaletom stworzenia w firmie nowego miejsca pracy.

Do najważniejszych zalet możemy zaliczyć pewność, że cała dokumentacja przedsiębiorstwa pozostaje w obrębie firmy i jest pod bieżącą kontrolą działu księgowości. Z perspektywy socjologicznej i psychologicznej samodzielna księgowa będzie również wykonywać swoją pracę bardziej uważnie i z większym zaangażowaniem, ponieważ jej bezpośrednim pracodawcą jest właściciel tejże firmy, a nie właściciel biura rachunkowego.

Kwestia opłacalności takiego rozwiązania jest dyskusyjna, do kosztów utrzymania działu księgowości nalezy zaliczyć:

  • wynagrodzenie księgowej,
  • sprzęt komputerowy,
  • oprogramowanie księgowe,
  • zabezpieczenia systemów przed atakami wirusów i hakerów.

Zatrudnienie samodzielnej księgowej jest więc opłacalne w momencie, gdy całkowity koszt utrzymania stanowiska jest niższy niż koszt obsługi dokumentów firmy w biurze rachunkowym.


Odpowiedzialność cywilna samodzielnej księgowej

 

Należy również pamiętać, że zatrudnienie własnej księgowej to także konieczność ponoszenia przez naszą firmę odpowiedzialności za własne księgi rachunkowe i rozliczenia. Ubezpieczenie OC nie jest bowiem obligatoryjne w przypadku księgowych na etacie. Muszą je natomiast posiadać wszystkie biura rachunkowe. Na etapie poszukiwania pracownika do działu księgowości dobrze więc zwrócić uwagę czy posiada wykupione OC oraz jaką odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel.